ติดตามบน facebook

Thursday, February 19, 2009

ข้อสอบสำหรับติว ป.5 ชุดที่ 2(สอบ LAS) พร้อมเฉลย

www.koonkroo.net/download/test/test_p5.2/link1.html

ข้อสอบสำหรับติว ป.2 ชุดที่ 2(สอบ LAS) พร้อมเฉลย

ดาวน์โหลดที่
www.koonkroo.net/download/test/test_p2.2/link1.html

ข้อสอบสำหรับติว ป.2 ชุดที่ 1 (สอบ LAS)

มีทั้งหมด 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมฯ วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดที่
www.koonkroo.net/download/test/test_p2.1/link1.html

ข้อสอบสำหรับติว ป.5 ชุดที่ 1 (สอบ LAS)

มีทั้งหมด 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมฯ สังคมฯ

ดาวน์โหลดที่
www.koonkroo.net/download/test/testp5.1/link1.html