ติดตามบน facebook

Saturday, January 10, 2009

ตัวอย่างวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะไว้เป็นวิทยาธานครับ

1. Doing Teacher Research [form inquiry to unerstanding]{Donald Freeman}
2. Exploring Dynamics of Second LanguageWriting {Barbara Kroll}.rar
3. Methods That Work.rar
4. Second Language WRITING {KEN HYLAND}.rar
5. Sentence Combining [A Composing Book] {William Strong}.rar
6. Understanding Expertisein Teaching [Case Studies of Second Language Teachers] {Amy B. M. Tsui}.rar
7. การคมนาคมและการสื่อสาร อ.2.rar
8. การคูณจำนวนซึ่งมีผลลัพธ์ไม่เกิน1,000.rar
9. การใช้เครื่องมือในงานช่างพื้นฐาน.rar
10. การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9 ป.1.rar
11. การแปลงทางเรขาคณิต ม.2.rar
12. การฝึกแบบธรรมชาติปฐมวัย.rar
13. การพัฒนาการเรียนคอมพิวเตอร์.rar
14. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ป.4.rar
15. คณิต ป.5.rar
16. คณิต อ.2.rar
17. คณิตศาสตร์ ป.6.rar
18. โจทย์ปัญหา การคูณ การหาร ป.3.rar
19. ทบทวนการคูณ ป.3.rar
20. ทักษะกีฬาฟุตบอล ป.6.rar
21. ทัศนศิลป์กับประวัติและวัฒนธรรม.rar
22.บทเรียนการ์ตูนวิทย์องค์ประกอบชั้นบรรยากาศ.rar
23. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน.rar
24. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลดิมีเดีย.rar
25. บทเรียนคอมพิวเตอร์สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4.rar
26. แบบทดสอบทักษะฟุตบอล.rar
27. ปฐมวัย.rar
28. ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ป.3.rar
29. ฟุตบอล.rar
30. ภาษาไทย ป.1.rar
31. ภาษาไทย ป.6.rar
32. ระบบสุริยะจักรวาล ป.5.rar
33. วิทย์ เรื่องสิ่งรอบตัวเรา ป.1.rar
34. วิทย์ สารในชีวิตประจำวัน ป.6.rar
35. วิทยาศาสตร์.rar
36. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก.rar
37. วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ป.6.rar
38. ศิลปะ.rar
39. สุขศึกษาและพลศึกษาฟุตบอล.rar
40. หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต.rar
41. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.rar
42. เอกสารวิจัย.rar

No comments: