ติดตามบน facebook

Wednesday, July 8, 2009

โครงงาน,โครงการ

โครงงานภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-3
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-6
ไอสไตน์คุยกับพระพุทธเจ้า หนังสือดี ๆ ที่ควรอ่าน
ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย ป.6
โครงงานภาษาอังกฤษ ป.1 (มีแบบฝึก รายงานครบถ้วน)
การประเมินโครงการ 5 โครงการวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตศึกษาศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงการ 5 บท 10 เรื่อง
แบบประเมินผลต่าง ๆ
ประวัติศาสตร์จังหวัดทั่วประเทศไทย
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
Math E-Book (คณิตศาสตร์ ม.ปลาย), Math E-Book ฉบับเข้มข้น
ตัวอย่างการประเมินโครงการ 40 เรื่อง

Tuesday, July 7, 2009

การทำวิทยานิพนธ์ วิทยฐานะ

วิจัยเต็มรูปด้านการสอน (20 เรื่อง) มีรายชื่อด้านใน
วิจัยเต็มรูปด้านบริหารการศึกษา (19 เรื่อง) มีรายชื่อด้านใน
ตัวอย่างผลงานวิชาการ วิชางานช่าง
ตัวอย่างผลงานวิชาการ วิชาเกษตร
ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ วิชา คอมพิวเตอร์
ตัวอย่างวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะไว้เป็นวิทยาธานครับ
ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ บริหารการศึกษา 4 เรื่อง
คู่มือการทำนวัตกรรม
ตัวอย่างวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ชุดที่ 2
สอบถามเกี่ยวกับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ผลงานทางวิชาการของครูผู้สอนและผู้บริหาร วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

คู่มือเตรียมสอบ

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู

รวมข้อสอบครูผู้ช่วย ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และอื่น ๆ อีกมากมาย
ข้อสอบสภาวิศวกร
แนวข้อสอบ เทคนิค พร้อมเฉลย
ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
ข้อสอบ gat-pat 7 วิชา
โปรแกรมทำข้อสอบบรรจุแข่งขัน ทุกกลุ่มสาระ
ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 3000 ข้อ
รบกวนขอข้อสอบตำรวจสายอำนวยการหน่อยครับ อก.2
ข้อสอบ ก.พ.ภาคขนักวิชากคอมพิวเตอร์
ข้อสอบความรู้ทั่วไป 99 ข้อ พร้อมเฉลย
ข้อสอบแข่งขัน เกี่ยวกับงานสารบรรณ พร้อมเฉลย
คู่มือเตรียมสอบเข้าเตรียมทหาร
สรุปเตรียมสอบประมวลผลความรู้ ป.โท รัฐศาสตร์ รามคำแหง
ข้อสอบ ก.พ.ภาคข แผนและนโยบาย

สื่อการสอน,สื่อ CAI

CD-BRANDS 2010
คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1
วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1
แอนนิเมชั่นเสริมจิตนาการ
vcd สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (ตอน 1-0)/40
คู่มือวิชาภาษาไทย ป 5+แบบฝึกหัด
แบบสอนอ่านภาษาไทย ป.1
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3
โปรแกรมสำนวนไทย น่ารู้
ภาพลายเส้นการ์ตูนดิสนีย์ สวย ๆ
โปรแกรมสำนวนไทย น่ารู้
แบบสอนอ่านภาษาไทย ป.1
หนังสือมานีมานะ ป.1-6
เพลงสำหรับกล่อมเด็กให้นอนฝันหวาน sweet dream ชุดที่ 1
VDO การ์ตูน พุทธประวัติ
ใบงานภาษาไทย ป.1
ใบงานภาษาไทย ป.3
การ์ตูนนิทานหรรษา ชุดที่ 8
เพลงสอนพยัญชนะ และตัวเลข
นิทานหรรษา ชุดที่ 7
นิทานกล่อมเด็ก
สื่อการสอนเด็ก ฝึกดูนาฬิกา
นิทานการ์ตูนหรรษาชุดที่ 5
ฝึกทักษะคุณหนู สำหรับเล่นกับ PC
แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.3
การ์ตูนหรรษา ชุดที่ 6
นิทานการ์ตูนหรรษา ชุดที่ 4
เพลงสำหรับทารก เด็กเล็ก (จัดให้อีกชุด)
เพลง baby Genious
ฝึกลูกหลานพิมพ์ให้ถูกวิธี
ใบงาน สาระการงานอาชีพ ฯ ชั้น ป.4
ใบงานคณิตศาสตร์ ป.1 ตลอดปี
สื่อการสอนคอมพิวเตอร์
แบบฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์ อนุบาล-ป.6
หนังสือภาษาไทย มานี มานะ ป.5-ป.6
cai การเรียนคณิตตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 2
ใบงานภาษาไทย ป.4
ซีดีรวมการ์ตูนสำหรับเด็ก 14 เรื่อง
คู่มือครู-เฉลย คณิตศาสตร์ มัธยม
Ebook ส่งเสริมการอ่าน มีทั้งหมด 10 เล่ม
ใบงานภาษาอังกฤษ ป.4
โปรแกรมฝึกพิมพ์ ไว้สอนนักเรียนหัดคอม
นิทานการ์ตูนหรรษา ชุดที่ 3
บทเรียนสื่อคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
คาราโอเกะสำหรับเด็กฝึกพัฒนาการ 14 เพลง
การ์ตูนชวนท่องสูตรคูณ มี 12 เพลง
cd ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี ใช้สำหรับสอน
นิทานส่งเสริม EQ สำหรับเด็ก
การ์ตูนหรรษาให้แง่คิดดี ๆ ชุดที่ 2 มี 6 เรื่อง
Cai ก้านกล้วยช่วยสอนภาษาไทย
cd ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ ใช้สำหรับสอน
คำใหม่ในบทเรียน (ภาษาไทย ภาษาพาที ป.1-6)
ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1 ดูรายละเอียดตามหน่วย
เพลงภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4
สูตรการเล่นรูบิก (อธิบายแบบปฏิบัิติจริง)
เพลงคลาสสิคส่งเสริมสติปัญญาเด็ก Classic Fm Mozart For Babies
เกมส์ระบายสี สำหรับเด็ก 10 เกมส์
เทคนิคการหมุนรูบิค (Rubik) ให้ครบ 6 ด้าน
บทสวดสรภัญญะ
สื่อสุขศึกษา ม1
การ์ตูนนิทานหรรษา ส่งเสริมพัฒนาการสมอง
สื่อสำหรับให้เด็กเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Favorite Places
บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
นิทานประกอบดนตรี สำหรับให้เด็กฟังก่อนนอน ช่วยพัฒนาสมองครับ
ใบงานคณิตศาสตร์ ป.4 ทุกหน่วย
รวมใบงานวิทยาศาสตร์ ม.3 ตลอดปี
ใบงานคณิตศาสตร์ ป.3 ตลอดปีครับ

วิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3
วิจัยคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
ตัวอย่างวิจัยหน้าเดียว 50 เรื่อง
วิจัยคณิตศาสตร์ ป.4-6
วิจัยพลศึกษา ม.1-3
เจตคติและความสนใจองนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 ที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
รวมวิจัยร่วม 100 เรื่อง (ไฟล์เวิร์ด)
วิจัยคณิตศาสตร์ แบบเต็มรูป 5 บท ม.1-3
วิจัย 5 บท วิชาสังคมฯ (ไฟล์เวิร์ด)
วิัจัยในชั้นเรียน สาระการงานอาชีพฯ ชั้นม.1-3
วิจัยสุขศึกษา ม.1-ม.3
วิจัยศิลปะ ม.1-3
วิจัยอังกฤษ 5 บทมีแบบฝึกและรายงานวิจัยครบถ้วน ช่วงชั้นที่ 3
รวมวิจัยภาษาไทย แบบเต็มรูปแบบ ช่วงชั้นที่ 3
วิจัย 5 บท วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-3
วิจัยพลศึกษา 11 เรื่อง

แบบทดสอบ ข้อสอบ

ดาวน์โหลดข้อสอบ onet ปี 52
รวมข้อสอบหลักสูตร 51 ชั้น ป.1

ข้อสอบวัดแววคณิตศาสตร์
ข้อสอบศิลปะ หลักสูตร 51
แบบทดสอบ IQ
แบบทดสอบคณิต ป5
คู่มือเตรียมสอบ Admissions สังคมศึกษา - Hi-ED
เฉลยข้อสอบจริง O-NET ปี 52,51,50 [ 5 วิชา ]
แนวข้อสอบข้อสอบ O-net+A-net+แนวข้อสอบ Entrance และ อบต.
รวมแบบทดสอบท้ายบท ป.1-6
ติวข้อสอบ O-net วิชาชีววิทยา ละเอียดเข้าใจง่าย มี 6 ตอน
ติวข้อสอบ onet , A-net กับอาจารย์มหาวิทยาลัยดัง ระัดับ ม.6
ข้อสอบGAT PAT ครั้งที่1แลอองค์ประกอบแอดปี53
ข้อสอบ Onet 51 (ป.6,ม3,ม6)
แบบทดสอบสำหรับเตรียม nt ป.3 ชุดที่ 2
คู่มือครู-เฉลย คณิตศาสตร์ มัธยม
ชีวะจุฬา
แบบบทดสอบประเมินผลตลอดปีการศึกษา ม. 1 ทุกกลุ่มสาร
รวมแบบทดสอบ ป.6 ทุกกลุ่มสาระ
คู่มือเตรียมสอบเข้า เตรียมทหาร, ช่างฝีมือทหาร และ พลตำรวจ พร้อมข้อสอบ
แบบทดสอบสำหรับเตรียม nt ป.3 ชุดที่ 1
คลังข้อสอบ ม.1-3 อังกฤษ, วิทยาฯ O-net48, คณิตศาสตร์ตอนต้น
รวมแบบทดสอบ ป.5 ทุกกลุ่มสาระ
แบบทดสอบคณตศาสตร์ ม.1-3
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ม.1-3
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับช่วงชั้น ช่วงชั้นที่ 2
แบบทดสอบชั้น ป.3 แยกหน่วยการเรียนรู้
แบบทดสอบชั้น ป.1 แยกหน่วยการเรียนรู้
แบบทดสอบชั้น ป.5 แยกหน่วยการเรียนรู้
แบบทดสอบ ชั้น ป.1 ทุกกลุ่มสาระ
ข้อสอบสำหรับติว ป.2 ชุดที่ 2(สอบ LAS) พร้อมเฉลย
ข้อสอบครูปี49
เตรียมสอบบรรจุข้าราชการครู + ข้อสอบ 3000 ข้อ
คลังข้อสอบ ป.1-6 มีข้อสอบ NT สำหรับครูและนักเรียน
ข้อสอบสำหรับติว ป.2 ชุดที่ 1 (สอบ LAS)
แบบทดสอบชั้น ป.4 แยกหน่วยการเรียนรู้ (ทุกกลุ่มสาระ)
รวมข้อสอบ เอ็นที ช่วงชั้นที่ 3
แบบบทดสอบประเมินผลตลอดปีการศึกษา ม. 3 ทุกกลุ่มสาระ
ข้อสอบ Onet 50 + เฉลยถูกต้อง 100% ระดับ ม.3
แบบทดสอบสำหรับเตรียม nt ป.3 ชุดที่ 3
ข้อสอบ ONET ปี 48
แบบทดสอบชั้น ป.6 แยกหน่วยการเรียนรู้ (ทุกกลุ่มสาระ)
แบบทดสอบชั้น ป.2 แยกหน่วยการเรียนรู้ (ทุกกลุ่มสาระ)
ข้อสอบOnet 50+เฉลยถูกต้อง 100%
ข้อสอบวัดมาตราฐานการเรียนรู้ ระดับ ป4 - ป6
รวมข้อสอบ เอ็นที ช่วงชั้นที่ 1
ข้อสอบ Onet 49 + เฉลยถูกต้อง 100%
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับช่วงชั้น ช่วงชั้นที่ 3 (มี 5 สาระ)
รวมข้อสอบ เอ็นที ช่วงชั้นที่ 2
แบบทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แยกตามสาระ
แบบทดสอบวิชาการงานอาชีพ ฯ ป.1-ป.6
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
ข้อสอบสำหรับติว ป.5 ชุดที่ 2(สอบ LAS) พร้อมเฉลย
ข้อสอบสำหรับติว ป.5 ชุดที่ 1 (สอบ LAS)
ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2550
รวมข้อสอบ เอ็นที ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2