ติดตามบน facebook

Thursday, February 5, 2009

รวมแบบทดสอบ ป.5 ทุกกลุ่มสาระ

ดาวน์โหลดตามรายการต่อไปนี้

1. คณิตศาสตร์ www.koonkroo.net/download/test/testp5/math/link1.html

2. ภาษาไทย www.koonkroo.net/download/test/testp5/thai/link1.html

3. สังคมศึกษาฯ www.koonkroo.net/download/test/testp5/social/link1.html

4. ศิลปะ www.koonkroo.net/download/test/testp5/sin/link1.html

5. การงานอาชีพฯ www.koonkroo.net/download/test/testp5/gangan/link1.html

6. อังกฤษ www.koonkroo.net/download/test/testp5/eng/link1.html

7. ลูกเสือ www.koonkroo.net/download/test/testp5/scout/link1.html

8. วิทยาศาสตร์ www.koonkroo.net/download/test/testp5/sci/link1.html

No comments: