ติดตามบน facebook

Tuesday, October 30, 2012

แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Backward Design
กับแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/328/865/original_unit1plan1.doc?1285660441
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/328/946/original_unit1plan2.doc?1285661265
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/329/382/original_unit1plan3.doc?1285665461
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/329/382/original_unit1plan3.doc?1285665461
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/329/382/original_unit1plan3.doc?1285665461

Sunday, October 28, 2012

หนังสือภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา

คลิกหน้าที่๒
http://www.webboard.karn.tv/index.php/topic,32255.15.html
++
คลิกหน้าที่๓
http://www.webboard.karn.tv/index.php/topic,32255.30.html
++
คลิกหน้าที่๔
http://www.webboard.karn.tv/index.php/topic,32255.45.html
**
คลิกหน้าที่๕
http://www.webboard.karn.tv/index.php/topic,32255.60.html
+++
คลิกหน้าที่๖
http://www.webboard.karn.tv/index.php/topic,32255.75.html
******
คลิกหน้าที่๗
http://www.webboard.karn.tv/index.php/topic,32255.90.html
คลิกหน้าที่๘
http://www.webboard.karn.tv/index.php/topic,32255.105.html
คลิกหน้าที่๙
http://www.webboard.karn.tv/index.php/topic,32255.120.html

แบบฝึกทักษะ-ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้นป.1

เพื่อเป็นการฝึก  ทบทวน  และซ่อมเสริม
วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาทักษะ จะต้องทำบ่อยๆเพื่อให้เกิดความชำนาญ
ตาจ่อยอยากให้ลูกหลานของเราเป็นคนเก่ง เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
จึงได้อุตส่าห์รวบรวมจากหนังสือหลายๆเล่ม  จากแหล่งหลายๆที่
เพื่อลูกหลานของเรา....
 
หน้าที่๒
http://www.webboard.karn.tv/index.php/topic,26207.15.html
 
หน้าที่๓
http://www.webboard.karn.tv/index.php/topic,26207.30.html
 
หน้าที่๔
http://www.webboard.karn.tv/index.php/topic,26207.45.html
 
หน้าที่๕
http://www.webboard.karn.tv/index.php/topic,26207.60.html
 
หน้าที่๖
http://www.webboard.karn.tv/index.php/topic,26207.75.html

Friday, October 26, 2012

แผนการจัดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ ป.1 - ป.6

ป.1    http://www.mediafire.com/?izdygngzann

ป.2   http://www.mediafire.com/?wzw5njzjrzm

ป.3  http://www.mediafire.com/?32bgyqedynz

ป.4  http://www.mediafire.com/?zhji222wjez

ป.5  http://www.mediafire.com/?y3en2gmyaqx

ป.6   http://www.mediafire.com/?mnfiqxtwzyz

vcd คำพื้นฐาน ป.1

 
แจก_vcd คำพื้นฐานป.1 โดยครูสวัสดิ์
คุณครูท่านใดอยากได้ vcd การอ่านคำพื้นฐาน ป.1 เป็นการตัดต่อ vcd  
ให้เป็นสื่อนวัตกรรม ทางการศึกษา>>>มีภาพ เสียง ตัวหนังสือ สามารถช่วยคุณครูในการฝึก
และเด็กสามารถรับรู้ โดยผ่านประสาทการรับรู้ตามทฤทฎีการเรียนรู้ของเด็ก
ดีมากครับ ทำเอง และอยากเผยแพร่ ไฟร์ที่ผมแนบมาเป็นไฟร์ WinRar
ให้นำมา แตกออกแล้วนำมาเปิด ด้วยโปรแกรม Windows Media Peyerหรือ
Power dvd หรอ นำ ไฟล์ที่่ดาวน์์โหลด เขียน

Thursday, October 25, 2012

แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ม.1-6

แจกให้โหลดแบบฟรี ๆ ครับ
http://www.dhcschool.com/freepic/download.php?file=yydku4jmqrzmz1wliywz.rar

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทยป.1 หลักสูตรใหม่

วรรณคดีและวรรณกรรม ป.1
หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ป.1
------------------------------------------------------------------------------------------
  http://www.mediafire.com/?x58iqwakuf4kdtr

Wednesday, October 24, 2012

แผนการเรียนรู้ BBL อนุบาล1-3

มีครบทุกสาระการเรียนรู้ สำหรับอนุบาล 1 -3 ทั้ง ศิลปะ , ตัวเลข , ภาษาไทย/อังกฤษ วิทยาสาสตร์

 
part1.rar  http://www.mediafire.com/?qjcik0cwqmj

part2.rar  http://www.mediafire.com/?vdo2gomxtzy

part3.rar  http://www.mediafire.com/?wyjyjmmtuzx

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ดีมาก  โหลดไปใช้กันเลย

 แผนการจัดการเรียนรู้ ม.4 เทอม 1

http://www.ziddu.com/download/10687300/Planmaths_4_1.rar.html

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.4 เทอม 2
http://www.ziddu.com/download/10687358/Planmath_4_2.rar.html

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.5 เทอม 1
http://www.ziddu.com/download/10687373/Planmaths_M_5_1.rar.html


แผนการจัดการเรียนรู้ ม.5 เทอม 2
http://www.ziddu.com/download/10687402/Planmaths_M_5_2.rar.html


แผนการจัดการเรียนรู้ ม.6 เทอม 1
http://www.ziddu.com/download/10687427/Planmaths_M_6_1.rar.html

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.6 เทอม 2

http://www.ziddu.com/download/10687447/Planmaths_M_6_2.rar.html

เอกสารประกอบการเรียนฟิสิกส์ ระดับมัธยมปลาย

มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ดีมาก  โหลดไปใช้กันเลย

 เรื่องที่ 1 การวัด
     http://www.ziddu.com/download/11967097/1.pdf.html
   เรื่องที่ 2 การเคลื่อนที่
     http://www.ziddu.com/download/11967177/2.pdf.html
   เรื่องที่ 3 กฎการเคลื่อนที่
     http://www.ziddu.com/download/11967173/3.pdf.html
   เรื่องที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
     http://www.ziddu.com/download/11967174/.pdf.html
   เรื่องที่ 5 งานและพลังงาน
     http://www.ziddu.com/download/11967175/5.pdf.html
   เรื่องที่ 6 โมเมนตัม
     http://www.ziddu.com/download/11967176/6.pdf.html
   เรื่องที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน
     http://www.ziddu.com/download/11967263/.pdf.html
   เรื่องที่ 8   สภาพสมดุลยืดหยุ่น
     http://www.ziddu.com/download/11967264/.pdf.html
   เรื่องที่ 9   ของไหล
     http://www.ziddu.com/download/11967265/10.pdf.html
   เรื่องที่ 10  ความร้อน
     http://www.ziddu.com/download/11967266/9.pdf.html
   เรื่องที่ 11  คลื่นกล
     http://www.ziddu.com/download/11967267/11.pdf.html
   เรื่องที่ 12  เสียง
     http://www.ziddu.com/download/11967388/12.pdf.html
   เรื่องที่ 13  แสง
     http://www.ziddu.com/download/11967391/13.pdf.html
   เรื่องที่ 14  ทัศนอุปกรณ์
     http://www.ziddu.com/download/11967389/14.pdf.html 
   เรื่องที่ 15  ไฟฟ้าสถิตย์
     http://www.ziddu.com/download/11967392/15.pdf.html
   เรื่องที่ 16  แม่เหล็กไฟฟ้า 1
     http://www.ziddu.com/download/11967390/16.pdf.html
   เรื่องที่ 17  แม่เหล็กไฟฟ้า 2
     http://www.ziddu.com/download/11967549/.pdf.html
   เรื่องที่ 18  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
     http://www.ziddu.com/download/11967550/.pdf.html
   เรื่องที่ 19  ฟิสิกส์อะตอม
     http://www.ziddu.com/download/11967551/19.pdf.html
   เรื่องที่ 20  ฟิสิกส์นิวเคลียร์
     http://www.ziddu.com/download/11967552/17.pdf.html

Tuesday, October 23, 2012

แผนจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย

 เรื่อง  การเคลื่อนที่   
     http://www.ziddu.com/download/11966875/1.rar.html
  ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
   เรื่อง  สนามของแรง 
     http://www.ziddu.com/download/11966926/2.rar.html
 ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
   เรื่อง  คลื่น 
     http://www.ziddu.com/download/11966927/3.rar.html
 ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
   เรื่อง  กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ 
     http://www.ziddu.com/download/11966925/4.rar.html
 ดาวน์โหลดเพิ่มเติม  วิเคราะห์หลักสูตร
     http://www.ziddu.com/download/11967061/222.rar.html
 ดาวน์โหลดเพิ่มเติม  แบบทดสอบ
     http://www.ziddu.com/download/11967032/111.rar.html

Sunday, October 21, 2012

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา ฟิสิกส์ม.4

แค่อยากแบ่งปันสิ่งที่มีอยู่เพื่อคนอื่น และต้องการเห็นเด็กไทยเก่งฟิสิกส์ครับ
ลิงค์นี้เลย

  http://www.upload-thai.com/download.php?id=6754357633d6a4a1c5df6321de03fe5b

vcd คำพื้นฐาน ป.1

 
แจก_vcd คำพื้นฐานป.1 โดยครูสวัสดิ์
คุณครูท่านใดอยากได้ vcd การอ่านคำพื้นฐาน ป.1 เป็นการตัดต่อ vcd  
ให้เป็นสื่อนวัตกรรม ทางการศึกษา>>>มีภาพ เสียง ตัวหนังสือ สามารถช่วยคุณครูในการฝึก
และเด็กสามารถรับรู้ โดยผ่านประสาทการรับรู้ตามทฤทฎีการเรียนรู้ของเด็ก
ดีมากครับ ทำเอง และอยากเผยแพร่ ไฟร์ที่ผมแนบมาเป็นไฟร์ WinRar
ให้นำมา แตกออกแล้วนำมาเปิด ด้วยโปรแกรม Windows Media Peyerหรือ
Power dvd หรอ นำ ไฟล์ที่่ดาวน์์โหลด เขียน
เป็นแผ่น vcd โดยใช้ Nero หรือโปรแกรมเขียนแผ่นอื่นๆแล้วนำไปเปิดผ่านเครื่องเล่น vcd หรือคุณครูจะสอน
โดยผ่าน computer เลย เหมือนผมก็ได้ยิ่งง่ายมาก โดยพ่วงต่อ
โปรเจคเตอร์ หรือ โทรทัศน์ให้นักเรียนอ่านตามวันละเที่ยว แล้วทดสอบ
ปิดเสียงอ่านทีละคน หรือเป็นกลุ่มแข่งขันกัน
สุดท้าย เขียนตามคำบอกจากคำที่อ่านผ่านม�ดาวน์โหลดสองไฟล์ครับ[/color]

คำพื้นฐานป.1 ไฟล์ vcd 

แผ่น 1 Cool  Lips Sealed http://www.mediafire.com/?whhc1jjwyzz

คำพื้นฐานป.1 ไฟล์ vcd 

แผ่น 2 Cool  Lips Sealed http://www.mediafire.com/?lqum0ymr5t2

แผ่น 3 http://www.mediafire.com/?zqrukz77l6jpzfy

แผนการจัดการเรียนรู้ (พว) ป.1-6 ปี2554
1.การงานฯ
2.คณิตศาสตร์
3.ดนตรี-นาฏศิลป์
4.ทัศนศิลป์
5.ประวัติศาสตร์
6.ภาษาไทย
7.ภาษาอั่งกฤษ(Star Players)
8.วิทยาศาสตร์
9.สังคมศึกษา
10.สุขศึกษาและพลศึกษา
11.หลักสูตรสถานศึกษา
cramit.in

http://cramit.in/ss7280d57mn5
http://cramit.in/zct5h4v2ym8k
http://cramit.in/joy51s39fxdd