ติดตามบน facebook

Friday, October 26, 2012

แผนการจัดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ ป.1 - ป.6

ป.1    http://www.mediafire.com/?izdygngzann

ป.2   http://www.mediafire.com/?wzw5njzjrzm

ป.3  http://www.mediafire.com/?32bgyqedynz

ป.4  http://www.mediafire.com/?zhji222wjez

ป.5  http://www.mediafire.com/?y3en2gmyaqx

ป.6   http://www.mediafire.com/?mnfiqxtwzyz

No comments: