ติดตามบน facebook

Sunday, October 28, 2012

แบบฝึกทักษะ-ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้นป.1

เพื่อเป็นการฝึก  ทบทวน  และซ่อมเสริม
วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาทักษะ จะต้องทำบ่อยๆเพื่อให้เกิดความชำนาญ
ตาจ่อยอยากให้ลูกหลานของเราเป็นคนเก่ง เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
จึงได้อุตส่าห์รวบรวมจากหนังสือหลายๆเล่ม  จากแหล่งหลายๆที่
เพื่อลูกหลานของเรา....
 
หน้าที่๒
http://www.webboard.karn.tv/index.php/topic,26207.15.html
 
หน้าที่๓
http://www.webboard.karn.tv/index.php/topic,26207.30.html
 
หน้าที่๔
http://www.webboard.karn.tv/index.php/topic,26207.45.html
 
หน้าที่๕
http://www.webboard.karn.tv/index.php/topic,26207.60.html
 
หน้าที่๖
http://www.webboard.karn.tv/index.php/topic,26207.75.html

No comments: