ติดตามบน facebook

Monday, October 22, 2012

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1-ป.6 อจท.ทุกกลุ่มสาระ

แผนการสอน ป.1-ป.6 ทุกกลุ่มสาระ อจท.
ชั้น ป.1  http://www.ziddu.com/download/4826164/.1.rar.html

ชั้น ป.2  http://www.ziddu.com/download/4826163/2.rar.html

ชั้น ป.3  http://www.ziddu.com/download/4826496/planp3.rar.html

ชั้น ป.4  http://www.ziddu.com/download/4826495/planP4.rar.html

ชั้น ป.5   http://www.ziddu.com/download/4826493/planp5.rar.html

ชั้น ป.6   http://www.ziddu.com/download/4826494/planp6.rar.html

No comments: