ติดตามบน facebook

Wednesday, October 24, 2012

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ดีมาก  โหลดไปใช้กันเลย

 แผนการจัดการเรียนรู้ ม.4 เทอม 1

http://www.ziddu.com/download/10687300/Planmaths_4_1.rar.html

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.4 เทอม 2
http://www.ziddu.com/download/10687358/Planmath_4_2.rar.html

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.5 เทอม 1
http://www.ziddu.com/download/10687373/Planmaths_M_5_1.rar.html


แผนการจัดการเรียนรู้ ม.5 เทอม 2
http://www.ziddu.com/download/10687402/Planmaths_M_5_2.rar.html


แผนการจัดการเรียนรู้ ม.6 เทอม 1
http://www.ziddu.com/download/10687427/Planmaths_M_6_1.rar.html

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.6 เทอม 2

http://www.ziddu.com/download/10687447/Planmaths_M_6_2.rar.html

No comments: