ติดตามบน facebook

Tuesday, October 30, 2012

แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Backward Design
กับแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/328/865/original_unit1plan1.doc?1285660441
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/328/946/original_unit1plan2.doc?1285661265
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/329/382/original_unit1plan3.doc?1285665461
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/329/382/original_unit1plan3.doc?1285665461
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/329/382/original_unit1plan3.doc?1285665461

No comments: