ติดตามบน facebook

Friday, March 18, 2011

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
เอกสารอ่านสอบครูผู้ช่วย

ความรู้ความสามารถทั่วไป

แนวข้อสอบวิชาเอกต่างๆ

แนวข้อสอบวิชาชีพครู

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

สรุปแนวข้อสอบครู

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู

สรุปแนวข้อสอบครู

วิชา ความรอบรู้

ข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง

แนวข้อสอบบรรจุครู1/2548

ข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.เงินเดือน 54

ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดอนุกรม

เเนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้

ข้อสอบเอกศิลปะ

ข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์

ถามตอบสอบครู สอบบรรจุครูผู้ช่วย

รามกฎหมายที่ใช้ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,วิชาการศึกษา

ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

ความรู้ความสามารถทั่วไป

แบบทดสอบ ครูผู้ช่วยแบบออนไลน์

vdo ติวสอบครูผู้ช่วย

ข้อสอบบรรจุครู เอกคอมพิวเตอร์

ข้อสอบบรรจุครู เอกคณิตศาสตร์

ข้อสอบบรรจุครู เอกเคมี

ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยเอกฟิสิกส์

ข้อสอบบรรจุเอกภาษาไทย

ข้อสอบวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ข้อสอบวิชาเอกสังคมฯ

ข้อสอบครูผู้ช่วย 2 ชุด

สรุปข่าวความเคลื่อนไหว

ความรอบรู้ทั่วไปสอบครูผู้ช่วย

ข้อสอบกฎหมายการศึกษา

รวมข้อสอบกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ
แนวข้อสอบความรอบรู้ สอบครูผู้ช่วย