ติดตามบน facebook

Thursday, March 22, 2012

ข้อสอบพนักงานราชการ,ข้อสอบครูอัตราจ้าง,ข้อสอบธุรการ

ความรอบรู้ทั่วไป

รวมแนวข้อสอบ

โหลดข้อสอบนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี

ดาวน์โหลดข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์3

ข้อสอบเยียวยาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ข้อสอบ กพ.,ข้อสอบ อบต.

ดาวน์โหลดข้อสอบ อบต. เทศบาล

ความรอบรู้ทั่วไป

รวมข้อสอบกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ

download แนวข้อสอบภาค ก.

ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปจำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบเก่า กพ (ภาค ก) ปี 2552 และ 2553

แนวข้อสอบภาค ก (กพ) ปี 2554 อีกชุดครับ

เทคนิคการทำข้อสอบ ภาค ก ของ ก.พ. ให้ผ่าน

ข้อสอบกพ./ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 2554

แนวข้อสอบ ภาค ก.วิชาภาษาไทย /ก.พ. 54 ระดับ 1-2

ข้อสอบ ก.พ.54/ข้อสอบความรู้ทั่วไป

ข้อสอบ ก.พ./คำศัพท์และหลักภาษาไทย

ข้อสอบศึกษานิเทศก์

ความรอบรู้

การวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรการสอบศึกษานิเทศก์

ความรอบรู้ทั่วไป

ข้อสอบความรอบรู้ทั่วไป

ข้อสอบการบริหารจัดการศึกษา

ข้อสอบกฎหมายการศึกษา

ข้อสอบความรอบรู้ทั่วไป

ข้อสอบผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์

ข้อสอบงานในหน้าที่

ข้อสอบผู้บริหารโรงเรียน,ข้อสอบ ผอ. ,ข้อสอบ รอง ผอ.

สรุปเอกสารเตรียมสอบผู้บริหาร

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสอบผู้บริหาร

รวมระเบียบที่เกี่ยวสอบผู้บริหาร

รวมข้อสอบผู้บริหาร

แนวข้อสอบผู้บริหารภาค ข 9 ชุด

ความรอบรู้

การวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะทางการบริหาร

เฉลยข้อสอบผู้บริหาร ภาค ก ปี 2552 100 ข้อ

ความรอบรู้สำหรับผู้บริหาร

ความรอบรู้ทั่วไป

ข้อสอบความรอบรู้ทั่วไป