ติดตามบน facebook

Sunday, October 21, 2012

แผนการจัดการเรียนรู้ (พว) ป.1-6 ปี2554
1.การงานฯ
2.คณิตศาสตร์
3.ดนตรี-นาฏศิลป์
4.ทัศนศิลป์
5.ประวัติศาสตร์
6.ภาษาไทย
7.ภาษาอั่งกฤษ(Star Players)
8.วิทยาศาสตร์
9.สังคมศึกษา
10.สุขศึกษาและพลศึกษา
11.หลักสูตรสถานศึกษา
cramit.in

http://cramit.in/ss7280d57mn5
http://cramit.in/zct5h4v2ym8k
http://cramit.in/joy51s39fxdd

1 comment:

ธนานนท์ said...

ขอแผนการสอน พว. ประถม ครับ