ติดตามบน facebook

Tuesday, December 16, 2008

ดาวน์โหลดแผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 2

กำหนดการสอน

1. จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0
1.1 การบอกจำนวน การอ่านและการเขียนหนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย แทนจำนวน
1.2 การเปรียบเทียบจำนวน
1.3 การเรียงลำดับจำนวน

2. จำนวนนับ 6 ถึง 10
2.1 การบอกจำนวน การอ่านและการเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแทนจำนวน
2.2 การเปรียบเทียบจำนวน
2.3 การเรียงลำดับจำนวน

3. การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
3.1 การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9
3.2 โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9

4. การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
4.1 การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
4.2 โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

5. จำนวนนับ 11 ถึง 20
5.1 การบอกจำนวน การอ่านและการเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแทนจำนวน
5.2 การเขียนในรูปกระจาย
5.3 การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย = ? > <> < 11. การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต 11.1 การจัดกลุ่มรูปเรขาคณิต 11.2 แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันในลักษณะของรูปร่างหรือขนาด หรือสี 12. เวลา 12.1 ช่วงเวลาในแต่ละวัน 12.2 จำนวนวันในหนึ่งสัปดาห์ ชื่อวันในหนึ่งสัปดาห์ ชื่อเดือนในหนึ่งปี และจำนวนวันในแต่ละเดือน 13. การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 13.1 การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 100 13.2 โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 100 13.3 การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 13.4 โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 14. การบวก ลบระคน 14.1 การบวก ลบระคน 14.2 โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ดาวน์โหลดตามลิงก์ข้างล่างครับ
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/1.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/2.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/3.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/4.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/5.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/6.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/7.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/8.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/9.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/10.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/11.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/12.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/13.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/14.1.html

ที่มา www.koonkroo.net

No comments: