ติดตามบน facebook

Monday, December 15, 2008

ข้อสอบเอ็นที

1. ข้อสอบเอ็นที คณิต ป.3
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/1.1.html
2. ข้อสอบเอ็นที คณิต ป.6
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/2.1.html
3. ข้อสอบเอ็นทีภาษาไทย ป.3
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/3.1.html
4. ข้อสอบเอ็นทีวิทยาศาสตร์ ป.3
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/4.1.html
5. ข้อสอบเอ็นทีภาษาไทย ป.6
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/5.1.html
6. ข้อสอบ เอ็นทีภาษาอังกฤษ ป.6
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/6.1.html
7. ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.4-6
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/7.1.html
8. ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.3
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/8.1.html
9. ข้อสอบภาษาไทยช่วงชั้นที่ 2
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/9.1.html
10. ข้อสอบภาษาอังกฤา ช่วง 2
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/10.1.html
11. ข้อสอบวิทยาศาสตรื ช่วง2
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/11.1.html
12. ข้อสอบสังคมศึกษาฯ ช่วง 2
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/12.1.html
13. ข้อสอบเอเน็ต
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/13.1.html

No comments: