ติดตามบน facebook

Sunday, December 14, 2008

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1

ดาวน์แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1 ตามลิงก์ข้างล่าง

1. ดนตรี-นาฏศิลป์
http://www.koonkroo.co.cc/download/planp1/1/link1.html
2. แผน bingo
http://www.koonkroo.co.cc/download/planp1/2/link1.html
3. แผน gogo love english
http://www.koonkroo.co.cc/download/planp1/3/link1.html
4. แผนคณิตศาสตร์
http://www.koonkroo.co.cc/download/planp1/4/link1.html
5. แผนภาษาไทย
http://www.koonkroo.co.cc/download/planp1/5/link1.html
6. แผนภาษาอังกฤษ
http://www.koonkroo.co.cc/download/planp1/6/link1.html
7. แผนวิทยาศาสตร์
http://www.koonkroo.co.cc/download/planp1/7/link1.html
8. แผนศิลปะ
http://www.koonkroo.co.cc/download/planp1/8/link1.html
9. แผนสังคมศึกษาฯ
http://www.koonkroo.co.cc/download/planp1/9/link1.html
10. แผนสุขศึกษา
http://www.koonkroo.co.cc/download/planp1/10/link1.html

ที่มา http://www.koonkroo.co.cc

No comments: