ติดตามบน facebook

Thursday, June 18, 2009

รวมแผนการจัดการเรียนรู้

เตรียมความพร้อมอนุบาลด้านคิดคำนวณ

แผนการงานอาชีพฯ ม.4
แผนbackword disign วิทยาศาสตร์ ป.6
แผนbackword disign วิทยาศาสตร์ ป.5
แผนbackword disign วิทยาศาสตร์ ป.2
แผนbackword disign สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6
แผนbackword disign สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4
แผนbackword disign สังคมศึกษา ป.6
แผนbackword disign สังคมศึกษา ป.3
แผนbackword disign สังคมศึกษา ป.2
แผนbackword disign ประวัติศาสตร์ ป.6
แผนbackword disign ประวัติศาสตร์ ป.4
แผนbackword disign พระพุทธศาสนา ป.6
แผนbackword disign พระพุทธศาสนา ป.4
แผนbackword disign พระพุทธศาสนา ป.2
แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ม.1
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.4-6
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.2
รวมแผนการจัดการเรียนรู้ ป.2 ทุกกลุ่มสาระ
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.3
แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ป.4
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5
แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ป.4
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5
แผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ป.5
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ bingo ป.5
แผนการจัดการเรียนรู้่การงานอาชีพ ฯ ม.3
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ป.1
แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึึกษา ศาสนาฯ ป.1
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ป.1
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป.1
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.1
แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ม.3
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.5
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.1-3
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.2

แผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ ม.5
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้ Gogolove ป.5
แผนการจัดการเรียนรู้ Gogolove ป.4
แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.1-3

2 comments:

พัชรินทร์ said...
This comment has been removed by the author.
กุลยารัตน์ said...

ลิงค์เสียหมดแล้วมั้งค ไม่สามารถดาวน์โหลดได้เลยคะ